Mazeret Sınavı Başvuru İşlemleri

2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarına (Vize) mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerimizin en geç 29.04.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte sunulan mazeret sınavı başvuru formuna mazeretleri ile ilgili belgelerini ekleyerek Fakültemiz öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mazeret sınavları akademik takvimde belirlenen 09-13 Mayıs 2022 tarih aralığında yapılacaktır.

Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ve sınav takvimi Fakültemiz  resmi web sayfasında ilan edilecektir.


Siirt Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

Mazeret Sınavı

MADDE 22 
 (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler mazeret sınavına alınır.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık kuruluşuna giriş yaptırılan saatin gösterildiği sağlık raporu almış olmaları gerekir. Yönetim kurulu sağlık raporu üzerindeki saati kontrol ederek öğrencinin mazeret sınavına girip/girmemesine karar verir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Sağlık raporu alarak mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sağlık raporlarını bağlı bulundukları akademik birimin sekreterine raporun alındığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde ulaştırmak zorundadır.

(4) Ara sınavına girilen dersler için sağlık raporu kabul edilmez.
NEJDET TİGÜ (0484) 212-1111 / 4406
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
22.4.2022