Genel Bilgi

Fakülte Yönetimi

Dekan Vekili

Prof. Dr. Emine Uzunali

eminekiziltasuzunali@gmail.com

  

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Arif Güller

arifguller@hotmail.com

    

Dekan Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi Birgül Uyan

birguluyan  siirt.edu.tr

İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Arzdar KİRACI


arzdar.kiraci@gmail.com

Maliye Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emine Uzunali

eminekiziltasuzunali@gmail.com 

  

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İrfan ERTEKİN


irfanertekin@siirt.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Mahir Özhan


mahirozhan@hotmail.com

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Nimet TEĞİN

nimet.tegin@gmail.com


Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19.04.2012 tarihinde kurulmuştur.  

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, İktisat, İşletme, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ve Sosyal Hizmet bölümleri ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Bilgi ve enformasyon toplumunda klasik üretim faktörlerinin yerini bilgi, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik, teknoloji, beşeri sermaye, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi kavramlar almıştır. Küreselleşme olgusuyla birlikte bilgi, günümüzün en önemli üretim ve rekabet faktörü haline gelmiştir. Bilgi de önde olmak dijital toplumda rekabet avantajını da beraberinde getirecektir. Bilginin üretim ve bir yenilik olarak topluma kazandırılması sürecinde üniversiteler önemli rol oynamaktadır. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu süreçte aktif bir şekilde yer alacaktır.

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sektörel talepleri dikkate alan, nitelikli işgücü yetiştiren, bölgenin ekonomik sorunları ve çözümleri konusunda proje üreten, bulundukları ilin ve bölgenin pozitif değişimlere uyumu sağlayan bir yetkinliğe sahiptir. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu çerçevede, yöresel ürünlerimiz ve değerlerimizin tanıtımıma katkı sağlayarak marka değerini artırmak suretiyle pazarlanmasında önemli işlevi yerine getirecektir.

Öğrencilerimize her türlü kültürel ve sosyal ortamda nitelikli bir eğitim sunulması ve entelektüel merak, yenilikçi, girişimci, kişisel gelişim, sosyal farkındalık ve sorunlarla başedebilme yeteneklerinin kazandırılması için çalışmalar yapmaktayız.

 Vizyonumuz…

 Dünya ile bütünleşme sürecinde, disiplinlerarası bilimsel ve akademik faaliyetleri, projeleri ve çalışmalarıyla; bölgede, ülkede ve dünyada sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelere katkı sağlayacak lider bir Fakülte olmaktır.

 Misyonumuz…

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, sorgulayan, yenilikçi, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin lider bireyler yetiştirmek.

 Temel Değerlerimiz:

 • Nitelikli eğitim,
 • Üretkenlik,
 • Yenilikçilik,
 • Öngörülü olma,
 • İşbirliğine açık olma,
 • Liderlik,
 • Girişimcilik,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Takım bilinci,
 • Katılımcılık,
 • Toplumsal sorumluluk,
 • Hesap verebilirlik,
 • Alanında yeterlilik,
 • Bireye ve çevreye saygılı olmak,
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak,
 • Araştırmayı teşvik etmek,
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek,
 • Sosyal gelişmelere açık olmak,
 • Ulusal ve evrensel değerleri kucaklamak.

Arş. Gör. TUBA ÖZALP
Güncelleme : 23.06.2022 13:16:09