Erasmus +

Erasmus+ ile ilgili görsel sonucu

ERASMUS NEDİR?

Erasmus plus ya da Erasmus+ Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor alanlarında kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurtdışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve insanların yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. 2007 – 2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında uygulanan bu program bundan sonra 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ olarak uygulanacaktır. Hayatboyu öğrenme ismi altında operasyonel olan bir çok program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) artık Erasmus+ çatısı altında kapsanıyor ve bu sayede Erasmuş başvuruları kişisel bazda çok kolaylaşıyor.

Öğrenci değişim programı olan Erasmus, Erasmus+'ın bir parçası olup öğrencileri yurt dışında bir üniversitede eğitim görmelerine veya staj yapmalarına imkan tanır. 

ERASMUS PLUS'IN AMACI

Erasmus+ uluslararası eğitim sağlamak ve ülkeleri arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra staj ve iş ve spor alanında iş birliği projelerini de içerir.

ERASMUSLA FAYDALANABİLECEĞİNİZ EĞİTİM PROGRAMLARI

Erasmus plus (Erasmus+) öğrenci değişim programlarının bir parçası olarak iki türlü yurtdışına çıkabilirsiniz:

Bir Avrupa üniversitesinde eğitim alarak
Avrupalı bir şirkette staj yaparak

Öğrenciler iki programa da bir defaya mahsus olmak üzere katılabilirler. Erasmus  hibeleri öğrenci başına maksimum olarak 24 ay ile sınırlıdır. Yurtdışında okumak ile staj birleştirilerek tek seferde yapmak da mümkündür.

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Emine UZUNALİ (Maliye Bölümü)
(0484) 212-1111 / 4424

Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ (Fakülte Koordinatörü & İktisat Bölümü)
(0484) 212-1111

Dr. Öğr. Üyesi Birgül UYAN (İşletme Bölümü)
(0484) 212-1111 / 4403

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ASLAN (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)
(0484) 212-1111 / 4440

Dr. Öğr. Üyesi Zehra SEVİM ADIGÜZEL (Sosyal Hizmet Bölümü)
(0484) 212-1111 / 4430
Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 12.10.2021 16:03:18