Genel Bilgiler

Fakülte Yönetimi

Dekan Vekili

Prof. Dr. Emine UZUNALİ

eminekiziltasuzunali@gmail.com

 

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Arif GÜLLER

arifguller@hotmail.com  İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Arzdar KİRACIarzdar.kiraci@gmail.com

Maliye Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emine UZUNALİ

eminekiziltasuzunali@gmail.com    

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İrfan ERTEKİN


irfanertekin@siirt.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Mahir ÖZHAN


mahirozhan@hotmail.com

Sosyal Hizmetler  Bölüm Başkanı  


Dr. Öğretim Üyesi Nimet TEĞİN

nimet.tegin@gmail.com


Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19.04.2012 tarihinde kurulmuştur.  

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Soysal Hizmetler bölümleri ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sektörel talepleri dikkate alan, nitelikli işgücü yetiştiren, bölgenin ekonomik sorunları ve çözümleri konusunda proje üreten, bulundukları ilin ve bölgenin pozitif değişimlere uyumu sağlayan bir yetkinliğe sahiptir. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu çerçevede, yöresel ürünlerimiz ve değerlerimizin tanıtımıma katkı sağlayarak marka değerini artırmak suretiyle pazarlanmasında önemli işlevi yerine getirecektir.

Öğrencilerimize her türlü kültürel ve sosyal ortamda nitelikli bir eğitim sunulması ve entelektüel merak, yenilikçi, girişimci, kişisel gelişim, sosyal farkındalık ve sorunlarla başedebilme yeteneklerinin kazandırılması için çalışmalar yapmaktayız.

Vizyonumuz

Dünya ile bütünleşme sürecinde, disiplinlerarası bilimsel ve akademik faaliyetleri, projeleri ve çalışmalarıyla; bölgede, ülkede ve dünyada sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelere katkı sağlayacak lider bir Fakülte olmaktır.

Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, sorgulayan, yenilikçi, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin lider bireyler yetiştirmek.

Temel Değerlerimiz:

 • Nitelikli eğitim,
 • Üretkenlik,
 • Yenilikçilik,
 • Öngörülü olma,
 • İşbirliğine açık olma,
 • Liderlik,
 • Girişimcilik,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Takım bilinci,
 • Katılımcılık,
 • Toplumsal sorumluluk,
 • Hesap verebilirlik,
 • Alanında yeterlilik,
 • Bireye ve çevreye saygılı olmak,
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak,
 • Araştırmayı teşvik etmek,
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek,
 • Sosyal gelişmelere açık olmak,
 • Ulusal ve evrensel değerleri kucaklamak.


Arş. Gör. TUBA ÖZALP
Güncelleme : 20.05.2022 16:59:43