Perşembe Seminerleri

Fakülte seminerlerimiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile öğretim elemanları arasında akademik bütünleşmeyi destekleyerek bilgi birikimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Fakülte içi ve dışı konuşmacıların olacağı seminerler Perşembe günleri 16:00-16:45 arasında İİBF C5 No.lu derslikte  gerçekleştirilecek ve her biri yaklaşık 30 dakika sürecektir. Misafir konuşmacıların olacağı durumlarda gün ve saat değişikliği olabilecektir. 


Arş. Gör. TUBA ÖZALP
Güncelleme : 20.05.2022 20:59:09