Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin dergisi, Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmaların, Eylül 2021,  8(2) sayısı yayımlanmıştır. Son sayı için tıklayınız. 
Arş. Gör. Dr. YUNUS BAYDAŞ (0484) 212-1111 / 4448
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
24.9.2021