Birim Komisyonları

                                       İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

                      FAKÜLTE KURUL- KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLÜKLER

                                               (11.05.2022 Tarihinden İtibaren Geçerlidir.)

Fakülte Eğitim Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Arif GÜLLER

Başkan (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi

Semih S. AKTUĞ

Üye (İktisat)

Dr. Öğr. Üyesi

Birgül UYAN

Üye (İşletme)

Arş. Gör. Dr.

Serdar DUMLUPINAR

Üye (Maliye)

Dr. Öğr. Üyesi

Mahir ÖZHAN

Üye (Siy. Bil. Ve K.Y)

Dr. Öğr. Üyesi

Nimet TEĞİN

Üye (Sosyal Hizmet)

Fakülte Kalite Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Emine UZUNALİ

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut SOYALIN

Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi

Muhyettin ERDEMLİ

Kalite Güvence Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi

Arif GÜLLER

Eğitim-Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut SOYALIN

Araştırma-Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra SEVİM ADIGÜZEL

Toplumsal Katkı

Dr. Öğr. Üyesi

Musa ÇAKIR

Yönetim Sistemi

Fakülte Sekreteri

Vefaaddin ERDEMCİ

Yönetim Sistemi

Fakülte Kantin ve Kafeterya Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Birgül UYAN

Başkan

Doç. Dr.

Burak ÇAMURDAN

Üye

Fakülte Sekreteri

Vefaaddin ERDEMCİ

Birim Sekreteri

Yatay-Dikey Geçiş, Yaz Okulu, Yeni Kayıt Komisyonu (İktisat)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Burçak POLAT

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Muhyettin ERDEMLİ

Üye

Arş. Gör. Dr.

Gizem ŞİMŞEK AÇAR

Üye

Yatay-Dikey Geçiş, Yaz Okulu, Yeni Kayıt Komisyonu (İşletme)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Rukiye ŞAMCI KARADENİZ

Başkan

Arş. Gör. Dr.

Yunus BAYDAŞ

Üye

Arş. Gör. Dr.

Fettah KAYRA

Üye

Yatay-Dikey Geçiş, Yaz Okulu, Yeni Kayıt Komisyonu (Maliye)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Mehmet DAĞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tunay ASLAN

Üye

Arş. Gör. Dr.

Serdar DUMLUPINAR

Üye

 

 

 

Yatay-Dikey Geçiş, Yaz Okulu, Yeni Kayıt Komisyonu (Siyaset Bilimi ve K.Y.)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Mahir ÖZHAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Halil GÜZEL

Üye

Arş. Gör.

Tuba ÖZALP

Üye

 

Yatay-Dikey Geçiş, Yaz Okulu, Yeni Kayıt Komisyonu (Sosyal Hizmet)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra SEVİM ADIGÜZEL

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Nimet TEĞİN

Üye

Arş. Gör.

Bilal TAN

Üye

Fakülte Yabancı Uyruklu Personel Değerlendirme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Emine UZUNALİ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut SOYALIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Arif GÜLLER

Üye

  

Fakülte Disiplin Soruşturma Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf ASLAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Adem AÇAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Arif GÜLLER

Üye

Fakülte Maddi Hata Değerlendirme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

 Dr. Öğr. Üyesi

  Rukiye ŞAMCI KARADENİZ

Başkan

 Dr. Öğr. Üyesi

  Tunay ASLAN

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Halil GÜZEL

Üye

Fakülte Seçim Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf ASLAN

Başkan

Doç. Dr.

İrfan ERTEKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Arif GÜLLER

Üye

Arş. Gör. Dr.

Fettah KAYRA

Üye

Arş. Gör. Dr.

Yunus BAYDAŞ

Üye

Staj Komisyonu (İktisat)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Arzdar KİRACI

Başkan

Doç. Dr.

Burçak POLAT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Muhyettin ERDEMLİ

Üye

Staj Komisyonu (İşletme)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Musa ÇAKIR

Başkan

Arş. Gör. Dr.

Yunus BAYDAŞ

Üye

Arş. Gör.

Ertuğrul YILDIZ

Üye

Staj Komisyonu (Maliye)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Mehmet DAĞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Tunay ASLAN

Üye

Arş. Gör. Dr.

Serdar DUMLUPINAR

Üye

Staj Komisyonu (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Halil GÜZEL

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf ASLAN

Üye

Arş. Gör.

Tuba ÖZALP

Üye

Staj Komisyonu (Sosyal Hizmet)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Nimet TEĞİN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra SEVİM ADIGÜZEL

Üye

Arş. Gör.

Bilal TAN

Üye

Fakülte PİDK (BAP)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

 Emine UZUNALİ

Başkan

Doç. Dr.

 Mehmet DAĞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

 Mahir ÖZHAN

Üye

Arş. Gör. Dr.

 Fettah KAYRA

Üye

Arş. Gör. Dr.

 Ertuğrul YILDIZ

Üye

Fakülte MKK (BAP)

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut SOYALIN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Adem AÇAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Rukiye ŞAMCI KARADENİZ

Üye

Arş. Gör. Dr.

Gizem ŞİMŞEK AÇAR

Üye

ERASMUS + FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Emine UZUNALİ

Fakülte Koordinatör Yrd.

Arş. Gör. Dr. Fettah KAYRA

BÖLÜM

ERASMUS + BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

İktisat

Doç. Dr. Burçak POLAT

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ŞAMCI KARADENİZ

Maliye

Prof. Dr. Emine UZUNALİ

Siyaset Bilimi ve K.Y.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil GÜZEL

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Mesut SOYALIN

MEVLANA FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Emine UZUNALİ

Fakülte Koordinatör Yrd.

Arş. Gör. Dr. Fettah KAYRA

BÖLÜM

FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

İktisat

Doç. Dr. Burçak POLAT

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR

Maliye

Doç. Dr. Mehmet DAĞ

Siyaset Bilimi ve K.Y.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil GÜZEL

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Nimet TEĞİN

FAKÜLTE STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

Unvanı

Adı Soyadı

Prof. Dr.

Emine UZUNALİ

Dr. Öğr. Üyesi

Mesut SOYALIN
(Üniversite Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Fakülte Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi

Birgül UYAN

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi

Nimet TEĞİN

Arş. Gör.

Tuba ÖZALP

Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu (İktisat)

(25.12.2023 Tarihine Kadar Geçerlidir)

Görevi

Öğretim Üyesinin Unvanı/Adı, Soyadı

Başkan

Doç. Dr. Burçak POLAT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜLLER

Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu (İşletme)

(25.12.2023 Tarihine Kadar Geçerlidir)

Görevi

Öğretim Üyesinin Unvanı/Adı, Soyadı

Başkan

Doç. Dr. İrfan ERTEKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Birgül UYAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ŞAMCI KARADENİZ

Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu (Maliye)

(25.12.2023 Tarihine Kadar Geçerlidir)

Görevi

Öğretim Üyesinin Unvanı/Adı, Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Emine UZUNALİ

Üye

Doç. Dr. Mehmet DAĞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN

Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu (Siy. Bil. Ve K.Y.)

(25.12.2023 Tarihine Kadar Geçerlidir)

Görevi

Öğretim Üyesinin Unvanı/Adı, Soyadı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mahir ÖZHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ASLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil GÜZEL

Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu (Sosyal Hizmet)

(25.12.2023 Tarihine Kadar Geçerlidir)

Görevi

Öğretim Üyesinin Unvanı/Adı, Soyadı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zehra SEVİM ADIGÜZEL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mesut SOYALIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nimet TEĞİN

                                   
NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 18.05.2022 15:29:59