İİBF Yaz Okulu Başvuru İşlemleri

Yaz okulu başvuru şartları ve işlemleri aşağıda belirtildiği gibidir:

1) Diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alacak öğrenciler alttaki belgeler ile birlikte Fakültemizin Öğrenci İşleri Birimine başvurması gerekmektedir
b. Diğer üniversiteden alacağı derslerin içerikleri 
2) Sonradan değiştirilen başvuru belgeleri geri alınmalı ve iptal ettirilmelidir. Sadece nihai başvuru belgeleri işleme konulmuş olmalıdır.
3) Yaz okulunda öğrenciler aynı anda farklı iki üniversiteden ders alamaz.
4) Yaz Okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrenci kayıt yaptığı yıl) taban puanından daha yüksek olan üniversitelerden ders alabilir.
5) Yaz okulundan alınan derslerden sonra, ilgili dönem sonu itibariyle öğrenciye ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez.
6) Yaz okulunda öğrenciler bulunduğu yarıyıl ve alt yarıyıllardaki;
a. Başarısız olduğu dersleri,
b. İlk kez alacağı dersleri alabilir.
c. Üstten ders alınamaz.
7) Yaz Okulunda en fazla 3 ders alınabilir. (Derslerin Kredi veya AKTS eşdeğerliği olması şarttır.)
8) Öğrenci alıp da başaramadığı ya da ders kayıt saat limiti nedeniyle alamadığı dersleri alabilir.
9) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz Okulunda alınan derslere devam daha sonraki yarıyıllardaki devam durumuna sayılmaz.


Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ /
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6.6.2018