Ekonomi için insan değil, insan için ekonomi...

Dekandan


Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Gençler...

İnsanlık medeniyet kurma ve aydınlanma sürecine girdiği günden itibaren iktisadi etkileşim sosyal hayatta çok önemli bir yere sahip olmuştur. Tarih sürecinde devletlerin, toplumların, bireylerin davranışlarında etkili olan sebepleri ve bu davranışların sonuçlarını, iktisadi ve idari bilimler kapsamında yer alan bölümler incelemektedir. Bu davranışları incelemekteki amaç, gelecekte karşımıza aynı meydan okumalar çıktığında problemleri kısa zamanda ve en az maliyetle çözmeyi öğrenecek veya karşımıza çıkan fırsatlardan en fazla kazanç elde edebilecek; kısaca, her durumda doğru kararları verebilecek liderler yetiştirmektir.

Bu çerçevede bilgi ve bunu insanlara aktaran eğitim süreci, çağımızda önem kazanmıştır. Bunun en önemli nedeni küreselleşme olgusudur. Günümüzde hiçbir birey veya toplum, dış dünyadan kendini soyutlayamamaktadır. İletişim araçları dünyanın en ücra köşelerinde yeni ürünlere talep oluşturmaya başlamış, yenilikleri gören bireyler bu ürünlere müşteri olma yarışına girmişlerdir. Hem bu ürünleri alabilecek sosyal statüye ulaşmak, hemde bu ürünleri kullanabilmek için bilgi gerekmektedir. Bilgi günümüzün en önemli üretim ve rekabet faktörüdür. Modern ekonomilerde en çok alım gücü olan bireyler ve toplumlar, bilgi ile kendini donatabilen ve bunu faydaya dönüştürebilenlerdir.

Genç bir Fakülte olarak öğrencilerimize birikimli ve deneyimli akademik ve idari kadromuz ile hedeflerimiz doğrultusunda her türlü kültürel ve sosyal ortamda nitelikli eğitim vererek ve daha çok bilgiye aracılık  ederek; sosyal farkındalık ve sorunlarla başedebilme yeteneklerinin kazandırılması için çalışmalar yapmayı; bölgede, ülkede ve dünyada sosyal,ekonomik ve siyasal gelişmelere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda Fakültemizin amacı:

·        Değerlerine bağlı,

·        Özgüveni olan,

·        Küresel düşünen, yerel hareket edebilen,

·        Toplumsal sorumluluk üstlenebilen,

·        Mesleki bakış açısı geliştirebilen,

·        Dijital toplumda ekonomik, ekolojik, sosyal talep ve sorunlara duyarlı olan ve çözümler üretebilen,

·        Bilgi transferini yönlendirebilen,

·        Yenilikçi, yaratıcı, lider,

·        Girişimci, çok yönlü, ilgili,

·      "Ekonomi için insan değil, insan için ekonomi" anlayışına sahip bireyler yetiştirmektir.

Siirt İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak siz değerli gençlerimizi aramızda görmek ve hedeflerimize birlikte ulaşmak istiyoruz.

Sevgilerimle...

 

Prof. Dr. Meral ÖZHAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DAĞ
Güncelleme : 27.02.2019 14:30:05