Ekonomi için insan değil, insan için ekonomi...

Genel Bilgiler

Fakültemiz 19.04.2012 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, söz konusu karar 05.07.2012 Tarihli ve 2012/3449 Sayılı Kararname ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Fakültemiz bünyesinde, İktisat ve İşletme bölümleri eğitim faaliyetlerine başlamış olup; sonraki dönemlerde de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine de öğrenci alımı planlanmaktadır

Bilgi ve enformasyon toplumunda klasik üretim faktörlerinin yerini bilgi, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik, teknoloji, beşeri sermaye, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi kavramlar almıştır. Küreselleşme olgusuyla birlikte bilgi, günümüzün en önemli üretim ve rekabet faktörü haline gelmiştir. Bilgi de önde olmak dijital toplumda rekabet avantajını da beraberinde getirecektir. Bilginin üretim ve bir yenilik olarak topluma kazandırılması sürecinde üniversiteler önemli rol oynamaktadır. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu süreçte aktif bir şekilde yer alacaktır.

Fakültemiz; sektörel talepleri dikkate alan, nitelikli işgücü yetiştiren, bölgenin ekonomik sorunları ve çözümleri konusunda proje üreten, bulundukları ilin ve bölgenin pozitif değişimlere uyumu sağlayan bir yetkinliğe sahiptir. Fakültemiz bu çerçevede, yöresel ürünlerimiz ve değerlerimizin tanıtımıma katkı sağlayarak marka değerini artırmak suretiyle pazarlanmasında önemli işlevi yerine getirecektir.

Öğrencilerimize her türlü kültürel ve sosyal ortamda nitelikli bir eğitim sunulması ve entelektüel merak, yenilikçi, girişimci, kişisel gelişim, sosyal farkındalık ve sorunlarla başedebilme yeteneklerinin kazandırılması için çalışmalar yapmaktayız.

Temel Değerlerimiz:

 • Nitelikli eğitim,
 • Üretkenlik,
 • Yenilikçilik,
 • Öngörülü olma,
 • İşbirliğine açık olma,
 • Liderlik,
 • Girişimcilik,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Takım bilinci,
 • Katılımcılık,
 • Toplumsal sorumluluk,
 • Hesap verebilirlik,
 • Alanında yeterlilik,
 • Bireye ve çevreye saygılı olmak,
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak,
 • Araştırmayı teşvik etmek,
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek,
 • Sosyal gelişmelere açık olmak,
 • Ulusal ve evrensel değerleri kucaklamak.
Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 08.02.2017 17:40:29