İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3279
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:29:23

Yrd.Doç.Dr. BİRGÜL UYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

LİSANS

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME

YÜKSEK LİSANS

K. MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME

DOKTORA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TARIM EKONOMİSİ/TARİM İŞLETMECİLİĞİ

GÖREVLER

1996-2015 Öğretim Görevlisi K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

2015- Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.) Siirt Üniversitesi

Muhasebe Bölümü Başkanı (İslahiye MYO) 1998-2000

İktisadi ve İdari Programlar Başkanı (İslahiye MYO) 2000-2005

İşletme Bölümü Başkanı (İslahiye MYO) 2008-2010

Staj Komisyonu Başkanı (İslahiye MYO) 2000-2010

Mezunlar Komisyonu Başkanı (İslahiye MYO) 2000-2010

Yüksekokul Kurulu Üyesi (İslahiye MYO) 1998-2010

Lojistik Bölümü Koordinatörü (K. Maraş MYO) 2010-2015

Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (KSÜ) 2013-2015

Staj Komisyonu Başkanı ( KMYO) 2014-2015

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2017

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2017

Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi Eğitim Koordinatörü 2016-2017

Birim Kalite Kurulu Üyesi 2017-

 SEMİNER VE BİLDİRİLER

K.Maraş Tekstil İşletmelerinde Uygulanan Finansman Teknikleri ve İşletmelerin Finansman Sorunları KSÜ İİBF, K.MARAŞ 1996

Kadın İşgörenlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları, K.Maraş Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama KSÜ İİBF, K.MARAŞ 1996

K.Maraş Tekstil İşletmelerinde Personel Yönetimi Sorunları (Seminer) KSÜ İİBF,   K.MARAŞ 1997

İşletmelerde Toplam Kalite ve Biz Bilincinin Oluşturulması (Seminer) İslahiye MYO, İSLAHİYE 1998

KOBİ’ler İçin Orta ve Uzun Süreli Finansman Kaynakları (Seminer) Çukurova Üniversitesi  ADANA 2002

KOBİ’ler İçin Orta ve Uzun Süreli Finansman Kaynakları (Seminer)  KSÜ KMYO, K.MARAŞ 2014

Bölgesel Kalkınmada Kentlerin Rolü: GAP ve Gaziantep (Bildiri, Balıkesir Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Sempozyumu) BALIKESİR 2010

Kurumlarda Motivasyon ve Verimliliğin Artırılması (Seminer) Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, SİİRT 2016

Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi, Panel Sunumu.  SİİRT 2016

Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır’ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi.   Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, DİYARBAKIR Kasım, 2016

Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası Kongre,  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, 27-29 Temmuz 2017

TEZ ve MAKALE ÇALIŞMALARI

Hisse Senedi Endekslerinin Makro Ekonomik Değişkenlerle Analizi: İMKB’de Bir Uygulama, 1986-1997 (Yüksek Lisans Tezi) 1999

Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler (Doktora Tezi) 2009

Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler (Makale, Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 2010

Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi, Panel Bildirisi.  SİİRT 2016

Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır’ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi. Bildiri,  Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu 2016

VERİLEN DERSLER ( 1996-2016)

Ekonomi ve İşletmecilik

Genel Ekonomi

Genel İşletme

İşletme

Finansal Yönetim

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar

Finansal Yatırım Araçları 

Finansal Tablolar Analizi

Şirketler Muhasebesi

Maliyet Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon

Stratejik Yönetim

Girişimcilik

Sertifika Programları

KOBİ’ler İçin Proje Hazırlama (KOSGEB, KMTSO, ABİGEM) 2010

Stata Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi (Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri) 2010

Faktör Analizi Teori ve Uygulama (Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri) 2010

Girişimcilik  KSÜ 2013

Liderlik ve Yönetim Becerileri  KSÜ 2013

SPSS Uygulama Teknikleri (Siirt Üniversitesi) 2016
Güncelleme : 10.11.2017 13:14:57