İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3279
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 15:29:23

Yrd.Doç.Dr. BİRGÜL UYAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Birgül UYAN

2. Doğum Tarihi          : 27.06.1970

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

Gazi Üniversitesi

1991

Y. Lisans

İşletme

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

1999

Doktora

Tarım Ekonomisi/Tarım İşletmeciliği

Çukurova Üniversitesi

2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 11.06.2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Kentsel Ekonomiler ve Diyarbakır’ın GAP Bölgesi İçindeki Yerinin Sosyo-Ekonomik Boyutuyla İncelenmesi. Bildiri Kitabı. ss 1505-1517. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu 2017

 

2. Kamu Yatırımlarının, Beşeri Sermaye Kapasitesinin Gelişme Trendi ve Kentsel Düzeyde Sosyo-Ekonomik Gelişme Üzerine Etkileri: Güneydoğu Anadolu Kentleri. EUREFE' 17 Uluslararası Kongre,  Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, 27-29 Temmuz 2017 Bildiri Kitabı: ss:456-468

 

3. Alternatif Turizm Konseptleri Kapsamında Bir Destinasyon Potansiyelinin İncelenmesi. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi. 28 Eylül-1 Ekim 2017 VAN. Bildiri Özetleri Kitabı, s.21

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Bölgesel Kalkınmada Kentlerin Rolü: GAP ve Gaziantep (Bildiri, Balıkesir Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Sempozyumu) BALIKESİR 2010

           

7.7. Diğer yayınlar

            1.   Bölgesel Gelişme Dinamikleri: Gaziantep İlinde Yerel Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler (Makale, Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 2010

            2.  Kayıt Dışı İstihdamın İşletmeler Açısından Nedenleri ve Sakıncaları.  Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi. Panel Kitabı. ss 37-47 SİİRT- 2017

 

8.Projeler

            1.   Kayıtlı İstihdamın Teşviki AB Projesi Eğitim Koordinatörü 2016-2017

 

             2. Siirt Fıstık İşleme Tesisi AB Projesi, Eğitmen 2017

 

9.İdari Görevler

            1.  Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2017

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

İşletme I

Finansal Tablolar analizi

 

Yönetim Muhasebesi

 

3

 

3

 

3

 

150

 

120

 

80

İlkbahar

Girişimcilik

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon

2

3

3

3

 

30

80

100

80

 

2017-2018

Güz

İşletme I

Finansal Tablolar analizi

Ekonomi

Yönetim Muhasebesi

 

 

3

 

3

2

3

 

150

 

120

80

80

İlkbahar

Girişimcilik

Stratejik Yönetim

İşletme II

Yönetim organizasyon

 

 

30

80

100

80

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45