Sayı 5

İKTİSADİ YENİLİK DERGİSİ

Cilt: 3, Sayı: 1, Temmuz 2015


Editör Takdimi

Editör 

syf. i


Sınıflandırma Ağacı Yaklaşımının R ile Çözümlenmesi: Kayıp Çocuk Profil Örneği

Levent Terlemez 

syf. 1-10


Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı

Necati Alp Erilli ve Ceren Altuntaş 

syf. 11-21


Beklenmeyen Olumsuz Çevresel Olaylar Sonrasında Örgütün Toparlanma Süreci Başarısını Artıran Faktörler: Samsun Örneği

Hasan Gül ve Melike Şentürk 

syf. 22-47

Yrd.Doç.Dr. SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 12.07.2016 15:17:18