Sayı 2

İKTİSADİ YENİLİK DERGİSİ

Cilt: 1, Sayı: 2, Ocak 2014


Editör Takdimi

Editör

syf. i

 

Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir Değerlendirme

İbrahim G. Yumuşak

syf. ii-vii

 

İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik

Ali Çımat ve Filiz Daşkıran

syf. 1-17

 

Geçmiş Tecrübeler Işığında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çalışma Hayatına Olası Etkileri

Semih Serkant Aktuğ ve Arzdar Kiracı

syf. 18-35

Yrd.Doç.Dr. SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 12.07.2016 14:46:50