Ekonomi için insan değil, insan için ekonomi...

Misyon-Vizyon

Misyon

Siirt Üniversitesi İktisat Bölümü olarak öğrencileri, eğilimlerine göre, mezuniyet sonrası kamuda ve özel sektörde etkin görev alabilmelerine hazırlamak ve öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere gerekli donanımı sağlamaktır.

Vizyon

Eğitim-akademik faaliyetleri, projeleri ve çalışmalarıyla dünyada devam eden değişim sürecini takip ederek çağın gereklerine göre İktisat Programını güncellemek. Bölgede, ülkede ve dünyada; sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmelere katkı ve küresel topluma istihdam gücü yetiştirerek iş dünyasına katma değer sağlayacak lider bir Bölüm olmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 12.11.2015 12:41:27